Vilken var den första maskinskrivna boken?

När började författare skriva på maskin?

Inte förrän på 1880-talet var skrivmaskinerna så bra att författarna började använda dem.

Mark Twains bok "Mississippi", som kom ut år 1883, var historiens första tryckta roman som hade skrivits på maskin. Twain hade visserligen ­skrivit den första hälften av boken för hand redan år 1876, men sedan skrev hans sekreterare ut både den delen och resten av boken på en skrivmaskin av modellen Remington No. 2.

Skrivmaskiner hade funnits i flera decennier, men de var både dyra och långsamma att skriva ut texter på. Först när den amerikanska skrivmaskinstillverkaren Remington släppte sin modell No. 1 på marknaden 1873 blev skrivmaskinen en framgång. Men bristerna var fortfarande så stora att författare vägrade att använda maskinen till långa romaner. Remington No. 1 kunde t ex inte skriva stora bokstäver, och användaren kunde opraktiskt nog inte se vad han hade skrivit utan att dra ut papperet ur maskinen.

Med Remington No. 2, som kom 1878, hade man löst dessa problem. Utformningen och placeringen av tangenterna på det så kallade QWERTY-tangentbordet har sedan dess legat till grund för i stort sett alla senare skrivmaskiner.