Nationalmuseum & Shutterstock

Vem kom på symbolerna för mannen och kvinnan?

Tecknen härrör från biologin, som inspirerats av astronomin, som inspirerats av mytologin.

Det manliga könet symboliseras av en cirkel med en pil pekande snett uppåt, medan tecknet för kvinnor är en cirkel med ett kors under.

Tecknen kommer från astronomin, där de ­illustrerar planeterna Mars och Venus.

Tecknet för Mars är en avbildning av den romerske krigsguden – cirkeln representerar hans sköld, och pilen hans spjut.

Tecknet för kärleksgudinnan Venus är en symbol för den spegel hon ofta bär i den romerska mytologin.

Astronomiske tegn

©

Solen

Redan i det gamla ­Egypten avbildades solen som en cirkel med en prick i mitten.

©

Merkurius

Föreställer troligen den romerske guden Merkurius ­bevingade hjälm eller hans stav.

©

Jorden

En cirkel med ett kors i mitten var ett soltecken från brons­åldern, men astronomer använde det som symbol för jorden.

©

Venus

Symbol för gudinnan Venus spegel. Det vågräta strecket genom ”handtaget” tillkom under kristen tid för att skapa ett kors.

©

Mars

Visar krigsguden Mars vapen – hans sköld och spjut.

På 1700-talet bestämde botanikern Carl von Linné sig för att använda symbolerna för att beskriva växters kön i sina ­biologiböcker. Med tiden kom de att användas för att beteckna de båda könen.