När fick böcker sidnumrering?

Hur länge har boksidorna varit numrerade?

Redan omkring år 1500 f.Kr. skrev indierna siffror på torkade palmblad – den tidens ”papper”. Skrivaren ristade in skrivtecken med en vass pinne och färgade dem genom att hälla bläck över bladen. Sidnumren ristades ofta in i högermarginalen på varje blad.

Palmbladen höll inte särskilt länge och manuskripten måste hela tiden kopieras över till nya blad innan de gamla smulades sönder.

I Europa blev paginering relevant först när böcker med separata sidor, de så kallade codex, introducerades av romarna under det första århundradet. Innan dess hade man skrivit på skriftrullar.

Kanske är du intresserad av...