Bok lärde japanska kvinnor att besegra män för 100 år sedan

En liten japansk bok från 1914 uppmanar kvinnor att bekämpa våldsamma män med avancerade stridstekniker och en karta över mannens svagaste punkter på kroppen.

Boken instruerar bland annat kvinnor i att kväva sina angripare med benen.

© Kiyohara Ryusa/Public Domain

Kasta runt din angripare, bryt hans arm och kväv honom långsamt med dina ben, om han försöker våldta dig.

Så lyder råden i den lilla japanska boken ”Självförsvar för kvinnor" från 1914, som nyligen har översatts till engelska.

Boken skrevs av Nobatake Yaeko – under pseudonymen Nohata Showa – och med boken ville hon rusta japanska kvinnor med stridstekniker, så ”att även en söt liten flicka kan vinna över en storvuxen man.”

En våg av våld

I boken beskriver författaren enligt LiveScience hur en våg av våld drabbade Japan i början av 1900-talet:

”Mina kära systrar, mina kära döttrar, hur detta lands invånare uppför sig är djupt beklagligt. Är det inte?"

En grupp japanska kvinnor bildade därför ”Women's Self-Defence League", troligen inspirerade av de engelska suffragetterna, som skulle hjälpa de japanska kvinnorna att försvara sig.

För att uppmuntra kvinnorna att använda försvarsteknikerna delade gruppen även ut hederspriser till kvinnor som hade försvarat sig mot ett angrepp.

Mannens svaga punkter

Bokens försvarstekniker härrör från försvarsmetoden jiujitsu, och boken anses vara den första i historien, då en kvinna uppmanar andra kvinnor att försvara sig med hjälp av jiujitsu.

Boken innehåller även detaljerade beskrivningar av mannens ”svaga” punkter – Kyusho.

Mannens svaga punkter – även kallade Kyusho – pekades noga ut.

© Kiyohara Ryusa/Public Domain

"Kyusho är punkter på kroppen, som kan åsamka stor skada om de träffas hårt, och slå en man medvetslös eller stoppa hans andning", står det i boken.