Shutterstock & Imageselect

Vikingastaden Hedeby har blivit kulturarv

UNESCO har gett den 1200 år gamla vikingastaden samma status som Colosseum i Rom och pyramiderna i Egypten.

Resterna av vikingarnas gamla handelscentrum i norra Tyskland är så unika att området nu tagits med på FN:s officiella lista över världens kulturarv.

Det har representanter från 21 länder beslutat i FN:s världskulturarvskommitté.

Hedeby har tagits med tillsammans med den gamla danska försvarsanläggningen Danevirke, som skyddade Danmarks gränser från 400-talet till år 1864.

Centralt för undersökningar av vikingatiden

UNESCO motiverar upptagandet av Hedeby på listan med att det gamla stadsområdet innehåller spår av en över tusen år gammal hamn, samt vägar, kyrkor och andra byggnader. Dessutom har områdets många arkeologiska fynd gjort det till en central plats för undersökningar av vikingatiden.

Upptagandet på listan kommer sannolikt att medföra en ökning av antalet gäster till Hedeby, och samtidigt är Tyskland nu skyldigt att skydda och underhålla lämningarna.

Med omkring 2000 invånare var Hedeby från 800-talet och fram till år 1050 Nordeuropas största stad. Utgrävningar har visat att husen låg tätt, och att gatorna var belagda med plankor.

Staden brändes ned

Stadens centrala placering nära vattnet och den så kallade Härvägen gjorde den till en knutpunkt för köpmän från världens alla hörn. Samtidigt stod den i centrum för åtskilliga maktkamper vikingar emellan.

År 1050 brändes staden ned av den norske kungen Harald Hårdråde. Efter det etablerade stadens invånare sig i det som i dag är Schleswig.

Hedeby präglade egna mynt, och flera av dem har hittats långt därifrån. Det här myntet är från 900-talet. Det har präglats med ett handelsfartyg och har hittats i Birka i Sverige.

© Getty Images

Handelsvaror från avlägsna platser har dykt upp under utgrävningarna. Detta hänge i rent guld härrör från romarriket. Siden från Kina, vin från Frankrike och kryddor från Mellanöstern såldes i staden av ditresta köpmän.

© Getty Images