Vatten förvandlar egyptisk massgrav till gyttjebad

Arkeologer har funnit en unik massgrav från det gamla Egypten. Kraftiga översvämningar har räddat den från gravplundrare, men utgrävningsarbetet måste ske i midjehögt vatten.

En orange pärla, som egyptiska kvinnor använde för att smycka håret.

En grav i närheten av ett stenbrott vid Nilen har visat sig innehålla kvarlevorna av 50–60 personer från det gamla Egypten. Graven hittades för två år sedan, men vatten väller in från en naturlig källa, och det har gjort att utgrävningarna dragit ut på tiden.

Med hjälp av pumpar kan arkeologerna hålla vattennivån nere, men det är en kamp att hitta någonting i lervällingen, som bland annat måste silas.

Sarkofager för spädbarn

”Vi står så att säga i en soppa av mänskliga kvarlevor. Man ser ingenting i vattnet, så allting måste göras med händerna”, förklarar arkeologen John Ward för Live Science.

Graven befinner sig fem meter under marken, och trots alla försvårande omständigheter har arkeologerna funnit att den härrör från cirka år 1500 före Kristus. I utgrävningen har de bland annat funnit tre sarkofager för barn.

Massgraven är ett mysterium

Alla andra gamla gravar i området har utsatts för gravplundrare, så denna är unik och kan vara ett viktigt vittnesbörd om vanliga egyptiers liv.

De begravda männen har sannolikt varit arbetare i stenbrottet och begravits med sina fruar och barn. Det är dock fortfarande ett mysterium varför så många har begravits tillsammans, eftersom egyptiska massgravar är väldigt ovanliga.

En orange pärla, som egyptiska kvinnor använde för att smycka håret.