Världens äldsta intakta fartygsvrak har hittats i Svarta havet

Arkeologerna tror att det 23 meter långa skeppet har legat helt orört i mer än 2400 år. Fortsatta undersökningar kan revolutionera förståelsen av skeppsbyggandet under antiken.

Fartyget hittades och kartlades digitalt av två dykare i undervattensfarkoster.

© Rodrigo Pacheco Ruiz

Arkeologer har funnit vad man tror är världens äldsta intakta vrak på Svarta havets botten, där det har legat orört i mer än 2400 år.

På det 23 meter långa skeppet, som tros vara från antikens Grekland, är masten, årorna och till och med de bänkar som roddarna på, i stort sett kvar. Skeppet har hittats på omkring två kilometers djup.

Svarta havets låga syrehalt har bevarat träet

Skeppets imponerande skick beror på Svarta havets unika strömmar, som medför att det finns väldigt lite syre på havets botten. Det innebär att det finns väldigt få organismer som bryter ner trä i vattnet.

”Ett fartyg som har överlevt intakt från antikens värld, under mer än två kilometer vatten, är något jag aldrig hade trott var möjligt. Detta kommer att förändra vår förståelse av skeppsbyggande och sjöfart under antiken”, säger professor Jon Adams, som leder de arkeologiska undersökningar i Svarta havet som ledde till att skeppet hittades.

Påminner om Odysseus skepp

Adams forskarlag har bekräftat att de tänker låta skeppet ligga tills vidare, men en liten bit av träet har kol 14-daterats. Undersökningarna tyder på att skeppet är från 400-talet före Kristus.

Det har sannolikt varit ett handelsskepp, som var på väg mellan stadsstater i Grekland och några av de grekiska kolonier och stadsstater som låg vid Svarta havets norra kust. Skeppets form är dock ovanlig och känd enbart från en vas som visar Odysseus möte med sirenerna i diktverket Odysséen.