Archdnipro
Utgrävning av gravhögen pågår för fullt

Ukrainskt Stonehenge upptäckt längst ner i stor gravhög

En stencirkel med meterhöga stenblock har dykt upp i södra Ukraina. Arkeologerna jublar över den Stonehenge-liknande konstruktionen, som är ännu äldre än britternas.

I samband med anläggandet av en motorväg i Ukraina stötte arbetare nyligen på en gravhög i närheten av staden Dnipro, som ligger drygt 30 mil norr om Krimhalvön. Utgrävningarna har nu pågått i flera månader, för högen är ovanligt stor: 120 meter bred och 7 meter hög.

Nere i gravhögen har arkeologerna funnit kvarlevorna av 24 personer, men det är något annat som vållat störst uppmärksamhet.
Dold i jorden finns en stencirkel, som är 18 meter i diameter och består av åtskilliga meterhöga stenar.

Skelett i grav

Högen över stencirkeln innehåller gravar som anlades omkring år 3500 f.Kr.

© Archdnipro

Arkeologernas tankar gick direkt till Stonehenge i England, men till skillnad från forskningsläget kring den engelska stencirkeln anser de ukrainska experterna att de redan vet vad det nya fyndet hade för funktion: stencirkeln uppfördes för att förhindra att jorden gled iväg. På så sätt gick det att bygga en högre gravhög.

Utgrävning av gravhögen pågår för fullt

Gravhögen efter att bulldozrar och arkeologer hade blottlagt stora delar av stencirkeln.

© Archdnipro

Kan vara ett tidigt Stonehenge

Medan Stonehenge är från cirka 3000–2200 f.Kr. är den ukrainska stencirkeln antagligen ännu äldre. Rester av keramik tyder på att gravhögen anlades för cirka 5 500 år sedan av något av bronsålderns nomadfolk. Senare använde skyterna (cirka 700–300 f.Kr.) också högen.

Förutom stencirkeln har gravhögen än så länge inte avslöjat några spektakulära fynd.

”På grund av sin nomadiska livsstil medförde dessa folk endast det allra nödvändigaste”, förklarar arkeologen Dmitrij Teslenko.