Tumör i tonårings arm Centralamerikas äldsta fynd av cancer

Ett 700 år gammalt skelett från en flicka från Panama har undersökts noga, och det har visat sig att hon hade regionens hittills äldsta kända fall av cancer.

En CT-skanning har visat att en 700 år gammal tonårsflicka från Panama hade cancer i överarmen.

© Nicole Guzmán-Smith

År 1970 hittade en grupp arkeologer ett skelett av en 14–16 år gammal flicka i Panama.

Flickan dog omkring år 1300. Hon begravdes i fosterställning med huvudet nedåt vid vad som har varit en gammal soptipp. Med sig i graven hade hon två lerkrukor och ett blåsinstrument tillverkat av en snäcka, en så kallad conch.

En conch, ett blåsinstrument.

© Creative Commons

Så här 47 år efter fyndet har en grupp forskare undersökt skelettet med en CT-skanner. Bilderna visar att flickan hade cancer i höger överarm.

Tumören gjorde ont

Det var bioarkeologen Nicole Smith-Guzmán som lade märke till cancerskadan på flickans arm. Hon gissar att flickan drabbades av osteosarkom, den vanligaste typen av skelettcancer hos barn och ungdomar.

Flickan hade med största sannolikhet ont medan tumören växte, och hennes arm var förmodligen svullen.

”Såvitt vi vet är det här Centralamerikas äldsta fall av cancer”, säger Nicole Smith-Guzmán till LiveScience.com.

© Sean Mattson, STRI

Det är väldigt ovanligt att en tonåring drabbas av cancer. De allra flesta fall av cancer uppstår hos vuxna.

Det äldsta fallet är 1,7 miljoner år

Under det senaste årtiondet har forskare runtom i världen hittat många exempel på förhistoriska fall av cancer. Det äldsta fyndet hittills är ett 1,7 miljoner år gammalt ben från Sydafrika.

Man har inte gjort särskilt många fynd i Centralamerika, där tonårsflickan hittades, vilket gör det nyupptäckta cancerfallet ännu mer sällsynt.