Farragutful

Tjuvaktiga museer måste återlämna stulna fynd

Två amerikanska museer har hamnat i skamvrån. De har ålagts att lämna tillbaka flera tusen arkeologiska fynd.

Det vållade uppståndelse, när ett stulet fragment av det berömda Gilgamesheposet – världens första litterära storverk – år 2019 konfiskerades från ett amerikanskt museum.

Fragmentet hade stulits och smugglats ut ur Irak. Konfiskeringen ledde till en mer omfattande undersökning av vad Museum of the Bible i USA:s huvudstad Washington har införskaffat sedan det grundades 2017.

Nu har situationen förvärrats ytterligare för museet. Ännu en dom har avkunnats, och den här gången åläggs bibelmuseet att lämna ifrån sig inte färre än 12 000 fornfynd.

De flesta föremålen smugglades ut ur Irak efter den USA-ledda invasionen 2003, då flera irakiska museer och privata samlingar plundrades och föremål såldes till museet av skrupelfria mellanhänder.

Museet ska lämna ifrån sig bland annat unika lertavlor med kilskrift.

© United States District Court for the Eastern District of New York

Domen stärker moralen

”Detta handlar inte bara om återbördandet av tusentals tavlor till Irak. Det återställer inte enbart tavlorna utan även det irakiska folkets moral genom att stärka den irakiska identiteten i dessa svåra tider”, säger Iraks kulturminister Hassan Nadhem.

Även ett museum tillhörande det välrenommerade Cornell University i delstaten New York har ålagts att återbörda cirka 5 000 föremål.

Museum of the Bible ägs av butikskedjan Hobby Lobby, som tidigare dömts till böter på motsvarande ungefär 25 miljoner kronor för innehav av stulna historiska föremål. Nu väntar troligen ännu högre böter.