Stort Odentempel utgrävt i känt vikingaområde

Efter ett tips från amatörarkeologer har resterna av ett unikt forntida tempel dykt upp under en åker i Danmark. Fyndet betecknas som ett av de viktigaste någonsin.

Utgrävningsområdet omfattar hittills cirka 2000 m², men kommer troligen att bli betydligt större.

© Konstantinos Alexiou, Museet på Sønderskov

Danska arkeologer har för första gången grävt ut resterna av ett fornnordiskt tempel. Den sensationella upptäckten kallas redan för ”ett av de viktigaste järnåldersfynden i Danmark” av museeintendenten och utgrävningsledaren Lars Grundvad.

De första spåren efter templet dök upp i februari 2018, när detektorlaget ”Team Rainbow Power” undersökte en åker utanför staden Ribe med metal­ldetektorer.

Samma team hade två år tidigare upptäckt Fæstedskatten – den hittills största vikingaguldskatten i Danmark – drygt en kilometer från den plats där metal­ldetektorerna nu började pipa.

Tio lansspetsar och ett spjut dök upp ur marken. Teamet kontaktade därför Museet på Sønderskov, som inledde en arkeologisk undersökning.

Klicka på teckningen och se vad arkeologerna har funnit:

Påminner om svenskt vikingatempel

Utgrävningen avslöjade mängder av föremål: Mer än femtio lansar och spjut, två krökta svärd och små högar av guld. Alla föremålen låg i resterna av en byggnad, som enligt arkeologerna troligen fungerade som ett stort tempel under järnåldern – närmare bestämt från omkring 150 till 450 efter Kristus.

Templets konstruktion och det sätt på vilket lansarna har stuckits i marken kring två bärande stolpar påminner mycket om det stora svenska järnålderstemplet i Uppåkra utanför Lund i Skåne.

Vapen offrades till Oden

De flesta av lansarna och spjuten har bränts – sannolikt som offer, och eftersom Oden ofta symbolisk förknippas med stickvapen tyder mycket på att templet var vigt åt honom.

Arkeologerna räknar med att utgrävningen kommer att pågå i flera år.

Utgrävningsledaren Lars Grundvad vet att många års arbete kvarstår.

© Flemming Fabriciussen

Undersökningar visar att spjuten stacks ner vid stolparna, innan templet sattes i brand. Därefter har templet byggts upp igen upp till åtta gånger. Arkeologerna vet än så länge inte varför.