Storslagen grav från järnåldern tillhör mäktig keltisk kvinna

En keltisk kvinnas ovanligt vackra grav har hittats i Schweiz. Hon var troligen en av områdets mest inflytelserika personer.

Kvinnans grav, som hittades år 2017, har analyserats noga under två års tid. De båda gravarna av en keltisk krigare och en rik kvinna tyder på att det har funnits en tydlig överklass i området.

Vid utgrävningen till en gymnastiksal till en skola i Zürich hittade en grupp schweiziska arkeologer år 2017 en keltisk kvinnas rikt utsmyckade grav. Efter två års studier med ny teknik kan arkeologerna nu ge en ovanligt detaljerad bild av den 2 200 år gamla kvinnans liv.

Kvinnan älskade honung

Analyser av kvinnans gravgåvor visar att hon dog någon gång mellan åren 200 och 250 före Kristus. Man har även gjort strontiumisotopanalyser av hennes ben, som visar att hon kom från trakten och troligen växte upp nära floden Limmat, som i dag rinner genom Zürich.

Kvinnan var cirka 40 år när hon dog och hennes ben visar inga tecken på hårt fysiskt arbete. Tandresterna visar däremot en hel del tecken på förruttnelse, vilket säger forskarna att hon gärna åt mat och dryck som sötats med honung.

Kvinnan lades till vila med ett stort antal smycken och andra gravgåvor, vilket tyder på att hon var rik och en kvinna med inflytande.

©

Kläderna var av skinn och ylle

Fragment av textilier, päls och läder i kistan tyder på att kvinnan begravdes i en klänning av fin fårull. Förutom klänningen var hon invirad i tjockt ylletyg och låg på ett koskinn.

Halsband fäst med broscher

Arkeologerna var särskilt intresserade av kvinnans halsband, som var smyckat med pärlor av färgat glas och bärnsten. Det satt fast i hennes kläder under bårtäcket med nålar med en tillhörande krok, ungefär som broscher.

Trädstam användes som kista

Kvinnan hittades i en stor, urholkad trädstam. Denna typ av kista, som främst förekom i Nordeuropa, användes ända fram till medeltiden. I en av de mest berömda lär kung Artur ha legat. Den hittades av engelska munkar år 1191.

Romarna grundade inte Zürich

Zürich är känt för sina många fynd från medeltiden, men endast en annan järnåldersgrav har hittats i staden. Den innehöll en rik krigare begravd med svärd, sköld och lans.

Eftersom analyser av krigarens ben visar att även han dog omkring år 200 före Kristus och hans grav bara låg 80 meter från kvinnans, tänker arkeologerna att de två kanske kände varandra.

I många år trodde forskarna att Zürich grundades av romarna. Kvinnans grav är dock ännu ett bevis på att kelterna slog sig ner här hundratals år innan romarnas första bebyggelse, omkring år 15 före Kristus.