Storbritanniens Atlantis doldes under jord

På en åker i England har arkeologer funnit flera föremål från ett hittills okänt anglosaxiskt samhälle, som fanns i området.

Germansk mark

Genom att ta mätningar av marken har forskare skapat en digital karta.

© University of Sheffield

Brittiska arkeologer har funnit bevis för en hittills okänd anglosaxisk ö, som de senaste 1200 åren har legat dold under ett sädesfält. Området ­mäter 200 x 250 meter och ligger ­utanför samhället Little Carlton i östra delen av England.

Amatörfynd blev startskott för upptäckten

Arkeologer vid University of Sheffield har genomfört geofysiska undersökningar av marken och har därför ­kunnat skapa en animerad modell av landskapet, som det såg ut omkring 750 e.Kr. Modellen visade att en del av åkern en gång varit en ö, från vilken en kanal ledde ut till Nordsjön åtta kilo­meter bort.

Ön var på väg att upptäckas redan 2011, när en amatör­arkeolog hittade ett skrivredskap. ­Sedan dess har arkeologerna undersökt området och funnit flera föremål från anglosaxiska bosättare.

En amatörarkeolog fann år 2011 en silverstilus från 700-talet med sin metaldetektor. Enligt arkeologer var redskapet en särskilt fin statussymbol för anglosaxare.

Enligt arkeologen Hugh Willmott var ön ett område för eliten:

”Vi kan konstatera utifrån det här fyndet (ett skrivredskap, red.) att området inte var en vanlig stad – det var ett elitområde, där man bedrev handel”.

Ön var bebodd av omkring 200 ­anglosaxare, som exporterade kläder och importerade bland annat keramik.

Arkeologer har hittat...

  • Mynt daterade till 600–700-talet. De härrör från Tyskland, Skandinavien och Nederländerna och är därför bevis för att samhället hade kontakt med flera ­platser i Europa.

Över 100 så kallade sceatta har hittats i området. Dessa mynt användes enligt forskarna på handelsplatser med hög status.

  • 21 skrivredskap för att ­skriva på vaxplattor.
  • Cirka 300 knappnålar av bland annat koppar.
  • Keramik, slipsten och glas.
  • Delar av en väv.

Under utgrävningen stötte ­arkeologerna även på invånarnas avfall. Bland soporna fanns ben från slaktade djur och tysk keramik.

3 snabba frågor till Hugh Willmott - Arkeolog och lektor, University of Sheffield

Hugh Willmott

© University of Sheffield

Varför slog de sig ned på ön?

Även om området i dag är dränerat, har det en gång suttit ihop med ett stort farbart flod- och vattensystem, som rann ut i Nordsjön. Därför var det en perfekt plats för en grupp att slå sig ned på, eftersom de där var avskurna från omvärlden, men samtidigt hade de en direkt förbindelse till den stora världen.

Vad använde anglosaxarna området till?

Fynden vittnar om att området har haft flera funktioner. Exempelvis tyder vissa fynd på att ön har använts för religiösa syften. Dessutom visar mynten att bosättarna bedrev handel med Europas fastland. Vi vet att ett av mynten kommer från Hedeby i Danmark.

Vad är nästa steg för er?

Vi hoppas kunna genomföra fler utgrävningar, så att vi i detalj kan undersöka hur ­bosättningen och byggnaderna var inrättade.