Shutterstock & Cotswold Archaeology
Bronsåldersgravar, Harnham, Stonehenge

Stor gravplats från bronsåldern hittad nära Stonehenge

Stonehenge har med sin konstruktion och sitt syfte förbryllat forskare i århundraden. Drygt 1,5 mil därifrån har arkeologer nu avtäckt en enorm gravplats, som är minst lika mystisk.

Stonehenge – det stora stenmonumentet i Wiltshire i södra England – har i århundraden förbryllat och fascinerat forskarna.

I ett pressmeddelande uppger företaget Cotwold Archaeology att arkeologer nu har gjort ännu ett stort fynd i området runt den stora stenanläggningen.

Under förberedelser för ett bygge i utkanten av Harnham, 16 kilometer från Stonehenge, har arkeologer upptäckt en stor begravningsplats från bronsåldern.

Gravplatsen består av mer än tjugo cirkelrunda gravhögar, som anlagts under perioden 2400 till 1500 före Kristus – vilket är ungefär samtidigt som stencirklarna uppfördes.

Hög innehöll massgrav

Arkeologerna har hittills grävt ut fem av högarna, varav en sannolikt anlades redan under tidig stenålder. Högen innehöll skelettrester från så många män och kvinnor att arkeologerna än så länge inte har överblick över hur många som egentligen begravts i högen.

”Den typen av gravar är ovanliga, och eftersom det inte finns några gravgåvor kommer den att dateras med hjälp av kol 14-metoden”, står det i pressmeddelandet.

Utöver massgraven har forskarna hittat sex andra spår efter begravningar, bland annat gravar i vilka den döde har kremerats.

Bland fynden finns även ett antal dryckesbägare från den så kallade klockbägarkulturen, som bredde ut sig i dåtidens England omkring 2400 före Kristus.

Dateringen av fynden visar att gravarna anlagts samtidigt med Stonehenge, som uppförts under perioden 3000–2500 före Kristus.

Forskare har tidigare konstaterat att även det stora stenmonumentet fungerade som gravplats, efter upptäckten av omkring 58 kremerade mänskliga kvarlevor vid monumentet.

Gravplats, Harnham, Stonehenge

Under utgrävningen fann arkeologerna bland annat en massgrav med vuxna och barn.

© Cotswold Archaeology