Skelett vittnar om bronsåldersmassaker

Forskare har funnit bevis för att en floddal i Tyskland har utgjort scenen för ett stort slag för 3200 år sedan. Striderna kan ha slutat i en massaker.

Bland de föremål man hittat finns bland annat en träklubba som förmodligen använts i striderna.

Klubbor, pilspetsar och omkring hundra skelett, varav flera med kraftiga skador. Det är vad arkeologerna hittills har funnit i Tollensedalen i norra Tyskland, där två stammar drabbade samman omkring år 1200 f Kr.

Enligt de undersöknings­resultat som nyligen publicerats är de flesta skeletten från män i 20- till 40-årsåldern, men kvinnor och barn finns också bland offren.

Åtta av skeletten har spår av skador efter slag. Arkeologerna har bland annat hittat ett kranium där pannbenet krossats av ett kraftigt slag och ett ben med en inborrad pilspets.

Arkeologerna har hittat ett hundratal skelett i och utmed floden i Tollensedalen. Man tror att många fler kommer att hittas så småningom.

Forskarna tror att liken har kastats i floden, och att de sedan förts med strömmen. Därför anser doktor Harald Lubke vid Centrum för baltisk och skandinavisk arkeologi i Schleswig, att själva slagfältet kan ha legat längre uppför floden, och att dalen kan gömma på många fler skelett.

”Det är viktigt att hitta den plats där liken kastades i vattnet. Det skulle klargöra om det var ett slag eller något helt annat – till exempel ett offer”, säger doktor Lubke.