Sensationella fynd bevisar att neandertalarna kontrollerade elden

För första gången kan arkeologer bevisa att den moderna människans utdöda släktingar hade förmågan att göra upp eld.

Arkeologer har löst gåta om utdöd människoart.

© Shutterstock

Flintredskap med mikroskopiska rester av det järnhaltiga mineralet svavelkis dokumenterar att den utdöda människoarten neandertalarna kunde göra upp eld.

Det är de första arkeologiska beviset, och fynden besvarar frågan om huruvida neandertalarna använde sig enbart av ”naturlig” eld från exempelvis blixtnedslag, eller om de liksom dagens människors förfäder kunde göra upp eld på egen hand.

Det skriver forskare från bland annat Leidens universitet i Nederländerna i tidskriften Nature.

Flintredskapen har märken av slitage

Arkeologerna bakom forskningsprojektet har undersökt åtskilliga flintredskap från större delen av Frankrike. Redskapen är cirka 50000 år gamla, samtliga härrör från neandertalare, och en stor del av dem har märken efter att de slagits mot svavelkis.

Om de båda materialen slås mot varandra kan det bildas gnistor, som till exempel kan användas för att tända ett bål.

Märken och rester av svavelkis tyder på att neandertalarna kontrollerade elden.

Neandertalarna hade teknisk förmåga

”Att kunna göra upp eld gav neandertalarna mycket större flexibilitet i livet”, förklarar Andrew Sorensen, som lett forskningsprojektet, i ett pressmeddelande.

”Det visar att neandertalarna hade en teknisk förmåga som påminner om den moderna människans”, säger han.

Hur länge människor rent generellt har kunnat göra upp eld är oklart, men förmågan kan vara många hundra tusen år gammal. Neandertalarna dog ut för cirka 28000 år sedan.