Runsten användes som bänk i 28 år

En 1600 år gammal runsten har hittats i sydöstra Norge. Forskare tror att inskriptionen kan ge nya insikter om det urnodiska språket.

Stenen på 112 cm X 252 cm studerades av åtskilliga forskare och vändes med hjälp av en grävmaskin.

Arkeologer i Norge har upptäckt en runsten, som härrör från 400-talet. Därmed är den endast lite yngre än de äldsta runstenarna i världen, som restes omkring år 350.

”På en skala från ett till tio är detta en elva”, säger Frode Iversen, professor i arkeologi och projektets ledare.

Runsten hade blivit bänk

Stenen var inte dold – den har sedan 1990 använts som bänk på en gård i Rakkestad kommun i sydöstra Norge. Det var först när en granne började misstänka att markeringarna på stenen inte uppkommit av en slump som arkeologerna hörde talas om den.

De kunde konstatera att det rör sig om en runsten, men inskriptionen var svårt medtagen av slitage och väder och vind, så skriften gick inte att tyda med blotta ögat. Med hjälp av fotogrammetri – en särskild metod som innebär att man med hjälp av många fotografier skapar en 3D-modell – har några ord dock kunnat lyftas fram.

Användes som reklam

På stenens bäst bevarade sida står det: ”Lu irilaR raskaR runoR”, vilket kan översättas till: ”Hugg runor, skicklige run­mästare!”. Forskarna tror därför att stenen använts för att lyfta fram sin tillverkare.

Stenen innehåller totalt 35 runor – och i synnerhet språkforskarna väntar med spänning på resultaten, eftersom runorna sannolikt kommer att ge en större förståelse av det urnordiska språket, som är känt från väldigt få källor.