Dawid F. Wieczorek-PCMA UW
Sudan tempelsten

Ruiner av egyptiskt tempel funna i Sudans öken

Arkeologerna skulle egentligen gräva ut en medeltida fästning, men så dök stenar från forntiden upp. Stenarna härrör från den unika period i Egyptens historia då Sudans kungar även var faraoner.

För drygt 2 700 år sedan regerade det mäktiga riket Kush över stora delar av det vi i dag känner som Egypten och Sudan. Kushs kungar betedde sig som faraoner och upprättade till och med Egyptens 25:e dynasti, som regerade över riket åren 744–656 före Kristus. Nu har polska arkeologer vid universitetet i Warszawa hittat sten från ett Kushtempel inne i resterna av en gammal medeltida fästning kallad Gamle Dongola i Sudan.

Med hjälp av hieroglyfer på stenarna från templet har det gått att datera dem till omkring 700 före Kristus. Templet kan därmed vara ett bevis för denna unika period i Egyptens historia.

Sudan tempelsten

Tack vare hieroglyferna har det gått att datera stenarna till omkring 700 före Kristus.

© Dawid F. Wieczorek-PCMA UW

Fyndet överraskar arkeologerna

För arkeologerna är fyndet en överraskning. De var i Sudan för att gräva ut en medeltida fästning, inte ett tempel från forntiden. På platsen har det inte tidigare gjorts några fynd som går så långt tillbaka i historien.

Trots att endast små fragment av templet har dykt upp går det med hjälp av inskriptioner på stenarna redan att konstatera att det var helgat åt guden Amun-Re av Kawa. Amun-Re var av en Egyptens viktigaste gudar och dyrkades även i Kush. Kawa var en stad i Kushriket, och under tidigare utgrävningar i stadens ruiner har man hittat resterna av ett tempel vigt åt Amun-Re.

Nu ska arkeologerna undersöka om stenarna utgör ett nytt tempel, eller om de förts dit från Kawa för att återanvändas som byggmaterial i den medeltida fästningen.