Röntgenpistol visar keramiks upphov

För 800 år sedan förliste ett handelsfartyg i Javasjön, men sedan skeppet bärgades på 1990-talet har dess upphov varit en olöslig gåta för arkeologerna.

De små krukorna bestrålas försiktigt med den bärbara röntgenpistolen.

© Kate Golembiewski/Field Museum

För 800 år sedan förliste ett handelsskepp i Javasjön.

Sedan resterna av skeppet bärgades på 1990-talet har forskare förgäves försökt ta reda på varifrån skeppet kom. Nu har de använt ett nytt hjälpmedel – röntgenstrålar.

Genom att bestråla keramik från skeppets last och jämföra resultaten med andra krukor från ­perioden har forskarna slagit fast att skeppet kom seglande från södra Kina.

Distanshandel gjorde Kina till stormakt

Inget annat rike kunde mäta sig med det framstormande Kina.

I periodens början var regionen indelad i flera småstater, som ivrigt bekämpade varandra, men år 221 före Kristus enades länderna i ett enda rike under en och samme kejsare, och det blev en vändpunkt i landets historia.

Kineserna ägnade sig framför allt åt handel med utlandet, vilket blev ett av de sex huvudsakliga skälen till att Kina blev en stormakt.

Fördjupa dig i de fem övriga skälen till Kinas makt här.