Romersk kvinna funnen med överdådiga smycken

En mystisk, kristen kvinna från 300-talets romarrike har hittats i en grav med imponerande smycken. Andra kristna var så angelägna att begravas nära kvinnan att en hel gravplats växte fram kring henne.

Den kalksten som sarko­fagerna gjorts av kom från ett stenbrott tre mil österut.

En stor gravplats från slutet av 300-talet har hittats i Sloveniens huvudstad Ljubljana. Under romersk tid låg där ett militärt fort, Colonia Emona.

Fortet blev i början av 300-talet hemvist för ett större kristet samfund, som under kejsar Diocletianus förföljelser hade flytt från Rom.

Kvinna var möjligen helgon

Gravplatsen omfattar mer än 350 gravar och visar bland annat att inte alla romarrikets kristna var fattiga, utan att de kunde ha både pengar och inflytande. Mitt på platsen har det byggts ett gravkapell, som innehåller kvarlevorna av en 30–40 årig kvinna.

Hon begravdes med en vacker dryckesskål i blått glas och fina smycken. Arkeologerna antar att kvinnan var betydelsefull för församlingen och möjligen betraktades som ett helgon, eftersom gravplatsen anlagts runt hennes grav. Detta begravningsbruk kallas ad sanctos och är känt från andra helgongravar.

Se några av de vackra smycken som hittats i gravarna:

Sexårig flicka hade finaste sarkofagen

Flera av de andra kristna har begravits i dyra sarko­fager huggna av kalksten och de har fått med sig fina smycken och mynt i graven. En av de tjusigaste sarkofagerna tillhör en sexårig flicka, som begravits med bland annat ett guldarmband och en halskedja av guld.