Regnskog gömde civilisation

Efter skogsavverkning i Amazonasregionen har spår efter en okänd civilisation påträffats.

Satellitbilder visar tydligt de formationer man just hittat.

På röjda om­råden i Brasilien och Bolivia har forskare hittat över 200 diken och jordvallar, som bildar perfekta geometriska figurer. Formationerna sträcker sig över 25 mil och knyts på flera ställen ihop med vägar. Utifrån den keramik som har hittats i vallarna daterar arkeologerna formationerna till mellan år 200 och 1283 e Kr.

Tills nu har forskarna trott att djungeln bara har kunnat föda små nomadstammar, men efter de nya upptäckterna måste den teorin omvärderas. Den okända civilisationen antas ha grundat stora städer med flera tusen invånare.