Rasslande försatte stenåldersmänniskor i trans

Försöket var svettigt, men nu har en finsk forskare löst mysteriet med slitmärken på älgtänder från stenåldern.

Försöket var svettigt, men nu har en finsk forskare löst mysteriet med slitmärken på älgtänder från stenåldern.

Tom Björklund/University of Helsinki

I Finland och Ryssland har arkeologer under årens lopp hittat mängder av stenåldersgravar som innehållit stora mängder tänder från älgar. Det har fått forskare att fundera på om tänderna använts till annat än bara prydnad för 5 000–10 000 år sedan – till exempel som musikinstrument.

I mikroskop kunde forskarna se att älgtänderna var slitna på ett sätt som tydde på att de hade rasslat mot varandra, medan till exempel en schaman dansat runt.

”Prydnader bestående av älgtänder, som sytts fast på kläder, ger ifrån sig ett högt rasslande, när de skakas om”, förklarar Riitta Rainio från universitetet i Helsingfors.

Hon bestämde sig för att bevisa musikteorin genom att testa hur bra tänderna fungerade som musikinstrument. Iförd en kopia av stenålderns skinndräkter med fastsydda älgtänder dansade Riitta Rainio i mer än sex timmar för att se om det bildades identiska slitmärken. Efteråt undersöktes älgtänderna i mikroskop.

Se hur forskaren hoppade i sex timmar:

Tänderna avger olika toner

Experimentet visade att slitaget på de nya älgtänderna var identiskt med slitaget på de tänder som hittats i gravar från stenåldern. Riitta Rainio upptäckte även att ljudet kan vara högt och klart eller djupt och mörkt, beroende på vilka tänder som används.

Under stenåldern användes tändernas rasslande troligen för att försätta personer i trans under dans – för att de skulle kunna komma i kontakt med gudarna.