Ovanligt guldmynt skvallrar om krig mellan kristna och muslimer

Ett flera hundra år gammalt mynt har dykt upp i den danska myllan. Det vittnar om religionskrig i medeltidens Spanien.

Guldmyntets fram- och baksida.

© Sydvestjyske Museer

På en åker utanför staden Ribe i Danmark har en 45-årig amatörarkeolog med hjälp av sin metalldetektor funnit ett 800 år gammalt guldmynt.

Myntet härrör ursprungligen från Spanien och är det enda kända av sitt slag: På myntets framsida finns ett kristet kors ingraverat omgivet av arabiska skrivtecken.

Muslimer regerade över Spanien

Från 700-talet och fram till 1492 regerade muslimska morer över stora delar av Pyreneiska halvön. Det gav upphov till konflikter med de kristna grannarna, bland andra kung
Alfons VIII av Kastilien (1155–1214).

Myntet präglades i Alfons regeringsstad Toledo år 1180. Alfons hade då lyckats återta flera muslimska områden – och hade därmed lagt under sig en stor befolkningsgrupp, som talade och skrev arabiska och bekände sig till den muslimska tron.

Mynt användes som propaganda

Antagligen använde Alfons mynt av det slag som nu hittats i Danmark för att sätta sig i respekt. Just mynt har genom historien fungerat som kommunikations- och propagandaredskap.

I romarriket utfärdade en nykrönt kejsare mynt med sitt porträtt för att meddela att han tagit över makten.

Möjligen försökte Alfonso även kristna de besegrade; på myntet skrev han med arabiska skrivtecken att endast ”troende och döpta kommer att bli frälsta”.

Hur myntet kom till Danmark är ovisst, men det kan ha kommit dit med skandinaviska pilgrimer, som vallfärdat till Spanien.

Forskare från Nationalmuseet i Köpenhamn ska nu undersöka myntet ytterligare.