Offer för bisarra rituella mord upptäckta av rörläggare

Brittiska rörläggare fick en kuslig överraskning, när de grävde ut en boplats fylld med skelett. Arkeologer tror att det kan röra sig om rituella mord eller offer.

Denna kvinna hade fått händerna bundna och båda fötterna avskurna. Ena foten hade placerats intill bröstkorgen.

Under arbetet med att lägga rörledningar i Oxfordshire i södra England stötte arbetarna på 26 skelett, som låg i märkliga positioner. Arkeologer som kallades dit konstaterade snabbt att det rör sig om en tretusen år gammal boplats.

Kan vara tecken på människooffer

Arkeologerna fann bland annat krukor, flintredskap och en kam, men det mest uppseendeväckande var skeletten. Många av gravarna avviker från järnålderns gängse gravar.

En del av de begravda hade fått huvudet avhugget och placerat vid fötterna, och andra hade avhuggna fötter som placerats intill bröstkorgen. De kusliga begravningarna ingick sannolikt i en religiös ritual och kan tyda på människooffer.

”Upptäckten ställer våra föreställningar om den tiden på ända och ger oss en ny förståelse av dessa människor och deras förhållande till religion för flera tusen år sedan“, förklarar utgrävningsledaren Neil Holbrook.

Berömd kalkhäst några kilometer bort

På en kulle ett par kilometer från utgrävningen finns Uffington White Horse – en 110 meter lång bild av en häst gjord av kalksten cirka år 1000 före Kristus. Den nyligen upptäckta boplatsen kan ha bebotts av samma okända järnåldersmänniskor som skapade hästen.

Brittiska kullar pryds av åt stora kalkfigurer, men den tretusen år gamla och 110 meter långa Uffington White Horse är den klart äldsta.

© Shutterstock