Nytt fynd: Stenåldersmänniskor gick till tandläkaren

Fyndet av två stycken 13000 år gamla tänder med tydliga hål och skrapmärken tyder på att tandvård förekom redan under stenåldern.

Tänderna sedda ovanifrån.

© Stefano Benazzi/ University of Bologna

Fyndet av två stycken 13000 år gamla tänder i norra Italien har fått forskare att dra slutsatsen att människor redan under stenåldern lagade sina tänder:

När den sjuka tanden väl rengjorts ordentligt avlägsnades den infekterade vävnaden i mitten med hjälp av de stenredskap man hade tillgång till. Till sist täcktes hela området omkring tanden med bitumen – en klibbig, tjärliknande massa, som man i dag använder för att göra asfalt.

Dåtidens tandlagning

De båda tänderna har tydliga märken från vassa stenar, som har använts för att göra hålen större, innan den sjuka vävnaden avlägsnades.

”Det var säkert lika smärtsamt som det låter”, säger bioantropologen Stefano Benazzi vid universitetet i Bologna. Han förklarar att användningen av bitumen sannolikt skulle reducera smärtan och hålla mat och smuts ute ur hålet – precis som en tandlagning i dag.

Utöver resterna av bitumen fann forskarna även växtfibrer och hår i tänderna.

Lång tradition av tandpetare

”Fyndet av de båda tänderna är hittills det enda som vittnar om stenålderns tandvård, men de kan mycket väl indikera en bredare tendens och tradition av tandingrepp bland stenåldersmänniskor”, säger Stefano Benazzi.

Han räknar dessutom med att den metod som användes för att behandla tänder under stenåldern kom från det betydligt äldre bruket av tandpetare, som man gjorde av spetsiga stenar och träbitar för ända upp till 1,77 miljoner år sedan.