Nytt fynd: Deformerat kranium avslöjar brutal tradition

Ett långsmalt kranium från Krimhalvön liknar något ur en science fiction-film om yttre rymden. Förklaringen på det deformerade kraniet är dock en annan: Kraniet formades för att skapa en mäktig krigare.

Pojken med det långsmala kraniet skulle sannolikt ha blivit krigare hos sarmaterna.

© www.archae.ru

När ryska arkeologer nyligen fann ett skelett av en 18 månader gammal pOJKE i en grav på Krimhalvön, gav de snabbt graven namnet ”aliengraven".

Pojkens huvud var nämligen deformerat och långsmalt och ledde tankarna till något från yttre rymden.

Pojken var emellertid till hundra procent mänsklig, när han levde för 2000 år sedan. Hans deformerade huvud är resultatet av en tradition som syftade till att göra både hans personlighet och framtoning aggressiv och krigisk.

Smittade av på personligheten

Pojken tillhörde sarmaterna – ett iranskt nomadfolk, som levde på den centralasiatiska stäppen under perioden mellan år 500 före Kristus och år 500 efter Kristus.

Sarmaterna är kända för bland annat sina kvinnliga krigare, som enligt många bidrog till att inspirera till berättelserna om amasonerna.

De är även kända för att forma kraniet på de pojkar som skulle bli elitkrigare.

Sarmaterna ansåg nämligen att förändringen av kraniet skulle smitta av sig på personligheten och framkalla aggressivitet och styrka.

Äggform med hög status

Förändringen påbörjades redan tidigt, medan skallbenen fortfarande var mjuka. Rep knöts så hårt runt pojkarnas huvud att kraniet ändrade form i takt med att pojkarna växte.

Det långsmala. äggformade huvudet betraktades som estetiskt vackrare än den normala runda formen och hade stor social betydelse i flera tidiga kulturer.

Arkeologerna tror därför att pojken i graven på Krim utsetts till att bli krigare, och att det är förklaringen till hans långsmala kranium.