Ny teori: Medeltidens människor öppnade gravar för att hedra de döda

En makaber ritual skulle under medeltiden stärka bandet till fädernas släkt och hedra avlidna familjemedlemmar.

Medeltida gravar öppnades för att de döda skulle hedras.

© Shutterstock

Det var gravplundrare.

Det har varit arkeologernas slutsats, när de under årens lopp har stött på medeltida gravar som öppnats flera år efter att den avlidne begravits.

Nu ifrågasätter en ny studie från Nederländerna emellertid den slutsatsen.

Det handlade nämligen inte alls om att plundra graven på värdesaker, utan om att hedra den avlidne.

Gemensam ritual

Under medeltiden begravdes människor ofta med värdefulla föremål som smycken, vapen och keramik. Gravarna var därför skattkammare för potentiella gravplundrare.

Martine van Haperen, som är arkeolog vid universitetet i Leiden, och som står bakom den nya studien av 1300 medeltidsgravar, upptäckte emellertid under arbetet att endast de föremål som hade avgörande symbolisk betydelse under medeltiden har försvunnit från gravarna.

”Öppnandet av en grav var sannolikt en kollektiv ritual, då människor tillsammans kunde minnas den avlidne genom att samla in hans eller hennes mest betydelsefulla föremål, som man ansåg hade mytiska krafter", säger Martine van Harperen.

Hedrade de döda

De 1300 gravar som undersökts finns på elva olika kyrkogårdar i Nederländerna och Belgien. Fyrtio procent av gravarna hade öppnats inom relativt få år efter begravningen, och de allra flesta hade tillhört män.

Martine van Haperen förklarar att människor under medeltiden ansåg att deras fäders släkt var särskilt viktig.

”Det kan förklara varför mäns gravar öppnades oftare än kvinnors. De levande ville helt enkelt stärka banden till fädernas släkt genom att hedra de döda”, säger hon.