Shai Halevi, Israel Antiquities Authority

Magnetism bekräftar biblisk förödelse

Arkeologer har börjat använda sig av magnetism, när de ska datera fyndplatser. Metoden påminner om dendrokronologi och har redan bekräftat en biblisk myt.

Jordens magnetiska nordpol och sydpol flyttar sig en smula för varje år. Precis som med trädens årsringar kan arkeologer nu använda skillnaderna i polernas placering för att datera utgrävningar.

Israeliska experter har tittat närmera på magnetiska spår i askan från sjutton nedbrända forntidsstäder i Israel. Genom att studera i vilken riktning de magnetiska resterna pekade på den dåvarande nordpolen kunde de datera jordlagret.

Yoav Vaknin vid universitetet i Tel Aviv förklarar vad hans kollegor använt den nya dateringsmetoden till:

”Utifrån likheter och skillnader i de magnetiska fältens intensitet och riktning kan vi antingen bekräfta eller vederlägga hypoteser, som påstår att utgrävda städer och platser brändes ner under ett och samma fälttåg.”

VIDEO: Så fungerar magnetismmetoden

Video

Goljats stad undersöktes

Med den nya tekniken kan arkeologerna påvisa att innehållet i Bibeln på sina ställen är sant – till exempel när texterna hävdar att filistéernas stad Gath, som jätten Goljat ska ha kommit från, utplånades av kung Hasael. Askan avslöjar att det inträffade omkring år 830 före Kristus.

Å andra sidan har Bibeln fel, när det gäller förstörelsen av städerna Tel Rehov, Tel Zavit och Horvat Tevet.

Enligt Bibeln stod den arameiske kung Hasael i Damaskus bakom även dessa attacker, men askan visar att städerna brändes ner omkring 70–100 år tidigare – troligen av den egyptiske kungen Sheshonk I.