Pedro Andrade

Ny teknik kan avslöja forntidens tsunamioffer

Skelett från stenåldern ledde forskare på spåret av ny metod. Nu kan experter hitta alger och parasitägg i gamla ben.

Vad dödade en 5 000 år gammal stenåldersman från provinsen Copaca i Chile? Forensiker och historiker hade inte mycket att gå på, när de tog sig an uppgiften att svara på det.

Några märken i ögonhålorna tydde på att mannen hade ätit havslevande djur fyllda med parasiter, som hade orsakat allvarlig järnbrist.

Upptäckten gav forensikerna en idé – kanske hade mannen drunknat. Svaret kunde gömma sig i benmärgen, för när människor drunknar sprängs lungorna av vattenmassorna, varpå till exempel mikroskopiska kiselalger sprids i kroppen. Kiselalgerna kan även tränga in i benmärgen.

Moderna kemiska tester för kiselalger riskerar dock att förstöra de värdefulla gamla benen, så forskarna var tvungna att komma på ett nytt och skonsammare test, som kan avslöja alger, svampar och parasitägg i uråldriga skelett.

I stenåldersmannens ben fann forskarna denna encelliga alg – en viktig indikation på att han sannolikt drunknade.

© Stephen Bates/Andrade et al.

Livet vid kusten var hårt

”Vi har kommit på ett helt nytt sätt att göra saker på”, jublar professor James Goff från School of Ocean and Earth Science vid University of Southampton.

”Detta kan hjälpa oss att bättre förstå hur svårt det var att leva längs kusten under förhistorisk tid”, säger James Goff.

Gruppen bakom upptäckten hoppas att de med den nya tekniken ska kunna undersöka massgravar från kustområden för att se om de döda drunknade. Metoden kan hjälpa till att avslöja forntida naturkatastrofer som tsunamier.