EFE

Nekropol har legat dold i mer än tusen år

I samband med ett motorvägsarbete har spanska arkeologer fått möjlighet att undersöka en bortglömd begravningsplats.

En grupp arkeologer är i full färd med att blottlägga en mer än tusen år gammal begravningsplats i norra Spanien.

Begravningsplatsen ligger i Riojaregionen ungefär fyrahundra meter från staden Grañón. Forskarna har känt till platsen sedan 2013, då undersökningar i området avslöjade gravarnas existens.

Först nu, i samband med ett större arbete på den närbelägna motorvägen, har arkeologerna emellertid fått möjlighet att titta närmare på begravningsplatsen.

Enligt utgrävningsledaren Luis Alberto Villanueva har arbetet fortskridit snabbt, just för att arkeologerna redan visste var gravarna låg.

Arkeologerna räknar med att avtäcka omkring hundra gravar utanför den spanska staden Grañón.

© EFE

Skeletten avslöjar de dödas tro

Forskarna har redan blottlagt åtskilliga av gravarna, och deras mål är att avtäcka samtliga cirka 90–100 gravar som finns i området.

”De flesta av gravarna är enkla gropar täckta av stora stenar. De har använts bara en gång, och i vissa av dem finns det flera skelett”, förklarar Villanueva.

Begravningsplatsen har använts vid tiden för övergången från antiken till medeltiden, men några exakta årtal kan arkeologerna ännu inte ge. De kan emellertid se att gravarna härrör från två olika tidsperioder.

I gravarna har arkeologerna hittat kvarlevorna av vuxna och barn. Och enligt Villanueva har de döda en sak gemensamt:

”Alla gravarna är inrättade i enlighet med den kristna traditionen att placera kropparna i öst-västlig riktning, liggande på rygg.”

Arkeologerna hoppas att ytterligare analyser av skeletten ska avslöja vilka de begravda personerna var.