Neandertalsbygge avslöjat djupt nere i fransk grotta

Ett antal gåtfulla droppstenscirklar i en fransk grotta har daterats till att vara 176 500 år gamla – och därmed inte bara ett neandertalsbygge utan även världens äldsta underjordiska konstruktion. Forskarna tror att de hade kultiska syften.

De totalt sex neandertalscirklarna har uppförts av 400 avbrutna droppstenar – eller stalagmiter – och avslöjar alla spår av eld.

© Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Cirka 130000 år innan Homo sapiens överhuvudtaget kom till Europa byggde neandertalarna sinnrika, underjordiska konstruktioner – världens äldsta i sitt slag.

Det avslöjar en ny uranium-thoriumdatering av droppstenscirklarna i den sydvästfranska Bruniquel-grottan som genomförts av ett belgisk-franskt forskarlag.

Droppstenscirklar var neandertalsverk

Tidigare har man vetat att strukturerna i grottan var mer än 47000 år gamla – det visar kol-14-dateringar av brända benrester – men den nya dateringen har visat att cirklarna faktiskt är 176500 år gamla.

VIDEO: Se hur forskarna har daterat droppstenarna här:

"Det här är de äldsta, människoskapade konstruktioner byggda under jord", säger forskningsledare Sophie Verheyden från Royal Belgian Institute of Natural Sciences, som nu helt säkert kan säga att det är neandertalare som ligger bakom.

Eldgrotta var kanske en kultplats för neandertalare

Neandertalarna bröt av droppstenarna från golvet och byggde cirkelformade väggar – alla med spår efter eld i form av svartnade kalkspat i stalagmiterna.

Bygget har krävt både ett nära samarbete och ansenlig skicklighet med eld, eftersom det utfördes 330 meter inne i en becksvart grotta.

"Neandertalarna var betydligt mer moderna än vad vi hittills har trott", säger arkeologen Jacques Jaubert från Bordeaux Universitet.

Han menar att neandertalarna måste ha levt vid grottans öppning och använt de mörka gångarna för kulturella eller religiösa ändamål.

"Du går inte bara under jord för att laga mat", säger han, "du gör det av andra anledningar."