Neandertalarna kunde tala

Forskningen upptäcker alltfler likheter mellan neandertalare och moderna människor. Vår hörsel och förmågan att tala ska enligt ett forskarlag fogas till likheterna.

Forskningen upptäcker alltfler likheter mellan neandertalare och moderna människor. Vår hörsel och förmågan att tala ska enligt ett forskarlag fogas till likheterna.

Forskare har i årtionden försökt ta reda på om neandertalarna var för primitiva för att kunna tala, eller om de var kapabla att kommunicera verbalt med artfränder och moderna människor.

Med hjälp av avancerade undersökningar har ett spansk-amerikanskt forskarlag nu avslöjat första delen av svaret.

Forskarna kartlade fossila neandertalkranier med skannrar och konstruerade sedan 3D-modeller av innerörat med hjälp av avancerade datorprogram. De jämförde sedan modellerna med motsvarande modeller av 50 000 år gamla kranier från moderna människor.

Forskarna kom fram till att neandertalare (t.h.) hade samma typ av inneröra som moderna människor.
https://www.binghamton.edu/news/story/2903/neanderthals-had-the-capacity-to-perceive-and-produce-human-speech

© Mercedes Conde-Valverde

Hörsel och tal hänger ihop

Resultaten visade att neandertalare och Homo sapiens hade likadana hörselanlag. De var med andra ord båda kapabla att uppfatta de ljud som den mänskliga rösten producerar. Det är den första nödvändiga förutsättningen för verbal kommunikation.

”Vi vet inte om neandertalare hade något språk, men de hade i alla fall samtliga anatomiska förutsättningar för att kunna tala precis som vi”, förklarar paleoantropologen Mercedes Conde-Valverde vid Alcalás universitet.

”Vi skulle inte kunna förstå vad de sa, men om vi hörde neandertalare kommunicera skulle vi kunna sluta oss till att de var människor”, säger Mercedes Conde-Valverde.