Shutterstock
Lågor

När tändes det första bålet?

Under lång tid har forskare diskuterat när människan första gången tämjde elden. Nu kan en ny typ av artificiell intelligens hjälpa oss att komma närmare ett exakt svar.

I årtionden har forskare diskuterat fram och tillbaka vid vilken tidpunkt i historien människan tog kontroll över elden. De arkeologiska bevisen är få och tvetydiga. Ett av de hittills tydligaste bevisen är cirka 300 000 år gammalt och härrör från en grotta i Marocko, där arkeologer har funnit rester av bränd flinta tillsammans med kranier av människor.

Enligt den franske paleoantropologenJean-Jacques Hublin användes stenarna som spjutspetsar av tidiga Homo sapiens. Ett annat och mer omdiskuterat fynd gjordes i Sydafrika 2012, då amerikanska forskare från Boston University analyserade bottenskiktet i en grotta och fann mikroskopiska spår av brända djurben och aska från växter.

Fyndet indikerar att människoarten Homo erectus kan ha använt grottan för att tillaga föda för omkring en miljon år sedan.

VIDEO: Elden skapade människan

Ny teknik kan hitta spår av eld

Det är dock möjligt att tidpunkten för när människan tämjde lågorna snart flyttas ännu längre bakåt i tiden. En grupp israeliska forskare presenterade i juni 2022 nämligen en artificiell intelligens, som kan identifiera nästan osynliga spår av mänskligt alstrad eld.

Forskarna har tränat den artificiella intelligensen genom att hetta upp stenar av flinta för att därefter ge algoritmen i uppdrag att identifiera knappt skönjbara förändringar i stenens reaktion på uv-ljus.

Den artificiella intelligensen har använts för att analysera flintredskap från en arkeologisk fyndplats, där den pekade ut flera stenar som hettats upp till cirka 400 grader Celsius. Klassiska tekniker har sedan bekräftat att stenarna brändes för omkring en miljon år sedan – möjligen av en tidig människoart.

Forskarna hoppas att tekniken ska kunna användas för att göra nya arkeologiska fynd av eld och ge oss mer kunskap om hur länge människoarter har behärskat elden.