Mystiska skelett funna på romersk gravplats

Brittiska arkeologer har gjort ett förbluffande fynd på en gravplats från 300-talet. Totalt sjutton skelett, inklusive två barn, har fått huvudet avskuret och placerat mellan fötterna.

Av de 52 skeletten på gravplatsen hade 17 fått huvudet avlägsnat.

© Archaeological Solutions

Fyndet av en romersk gravplats i östra England har gjort arkeologerna förbluffade. Av femtiotvå skelett saknar sjutton huvudet, som skurits av och placerats mellan fötterna.

Gravarna härrör från 300-talet efter Kristus, och enligt arkeologen Andy Peachey kan sextio procent av dem betecknas som avvikande från de gängse romerska begravningssederna.

Kelterna ansåg att huvudet var själens bostad

”Detta verkar vara en omsorgsfullt utförd begravningsritual, som sannolikt tillämpats av en viss, lokal befolkningsgrupp”, säger Andy Peachy.

Huvudena har skurits av precis under käken kort efter döden. Därför tror arkeologen att det rör sig om något slags kult eller hednisk ritual.

Hos de keltiska stammar som härskade på Brittiska öarna innan romarna erövrade dem trodde man att huvudet var själens bostad, och det skulle därför skiljas från kroppen, så att själen skulle kunna släppas fri.

En del skelett begravdes med flera huvuden

Varför fyra av huvudena är placerade vid skelett som de inte hör till är dock ett mysterium för arkeologerna. Skeletten har nu flyttats till ett laboratorium, där de ska analyseras i ett försök att ta reda på deras exakta ursprung.