MOLA
Gropar England

Mystiska gropar från stenåldern förbryllar arkeologerna

Engelska arkeologer har upptäckt 25 stora gropar som är 8 000 år gamla. Groparna beskrivs som ett av Englands största stenåldersfynd och de ligger längs geometriska linjer som är upp till 500 meter långa.

Arkeologer från Museum of London Archaeology (Mola) har uppgett att de har upptäckt 25 enorma förhistoriska gropar i det centrala engelska grevskapet Bedfordshire.

Linmere-groparna, som de kallas, har genom kol-14-analyser daterats till att vara 7 700–8 500 år gamla. Det innebär att de är från mellanstenåldern (även känd som mesolitikum), då våra förfäder levde som jägare och samlare.

”Det finns väldigt få mesolitiska platser i Storbritannien som är lika omfattande som den här”, säger arkeologerna från Mola, enligt The Guardian.

”Fynden från denna period är ofta blygsamma och består endast av flintverktyg och enstaka djurben”, tillägger de.

Det som är säkert är att det ligger ett enormt arbete bakom var och en av de 25 groparna, som har en diameter av upp till 5 meter och ett djup av 1,85 meter. Frågan är nu hur och varför tidiga jägar- och samlarsamhällen lade ner så mycket arbete på att skapa dessa stora gropar.

Från rutinarbete till enormt fynd

Att groparna överhuvudtaget upptäcktes var något av en överraskning. De första utgrävningarna i området skedde 2019, i samband med ett byggprojekt. Det var rutinmässigt, eftersom det inte hade gjorts några tidigare betydande fynd i området.

Men allt eftersom utgrävningarna fortskred dök fler och fler gropar upp. År 2021 tog Mola över jobbet och det bestämdes att ett ännu större område skulle grävas ut.

Till en början trodde arkeologerna att groparna kunde ha använts som matförråd under medeltiden – eller för att fånga djur, på grund av de djurben som hittades i dem. Men sedan insåg arkeologerna att groparna måste ha grävts med exakta koordinater. Tillsammans ligger de på långa, raka linjer som är upp till 500 meter långa.

Gropar stenåldern England

I en del av groparna fann arkeologerna ben från djur – bland annat mård, hjort, vildsvin och uroxe, som i dag är utdöd.

© MOLA

Kol-14-dateringen visade dock att djurbenen var cirka 8 000 år gamla – och plötsligt var groparna ännu mer mystiska. Nu hade arkeologerna att göra med ett enormt byggprojekt som relativt primitiva jägar- och samlarsamhällen hade kunnat genomföra så mycket som 3 000 år före Stonehenge.

”Det har varit fantastiskt för hela teamet att få arbeta med en så viktig utgrävning från stenåldern. Det visar verkligen hur viktig kol-14-dateringen är vid sidan av fältarbetet – utan den skulle vi inte ha insett betydelsen av vår upptäckt”, säger projektledaren Yvonne Wolframm-Murray.

Kan ha haft religiös betydelse

Arkeologerna spekulerar i att groparna kan ha haft ett andligt syfte – och därför ska det nu undersökas om de är placerade i förhållande till exempelvis framträdande stjärnor eller solens gång.

Arkeologerna har också noterat att groparna i Linmere, till skillnad från andra mesolitiska gropar i Storbritannien, verkar ha varit kopplade till tidigare vattendrag.

De funna groparna täcker ett enormt område och utgrävningarna fortsätter, eftersom det mycket väl kan finnas ännu fler gropar kvar att upptäcka. Arkeologerna hoppas kunna ta reda på om alla gropar grävdes samtidigt och samla in information om de växter som växte i närheten.

”Det kommer att hjälpa oss att förstå den miljö som dessa människor levde i och förhoppningsvis besvara frågan: Vad användes dessa gropar till?”, säger Wolframm-Murray.

Gropar England teckning

Illustration av hur det kan ha sett ut, när Englands gamla jägare och samlare grävde groparna.

© Hugh Gatt