Lund University/Gunnar Menander

Mysterium löst: Biskop fick släkting med sig i graven

Ny forskning avslöjar vem som delat kista med biskopen i Lund, som begravdes 1680.

År 2015 flyttades biskop Peder Winstrups sarkofag från kryptan under domkyrkan i Lund till byggnadens norra torn. Forskare tog då tillfället i akt att undersöka mumien, som är ovanlligt välbevarad.

Under en datortomografiundersökning av Lunds biskop upptäcktes ett mystiskt bylte under hans ben. Skanningen visade att byltet innehöll ett dödfött barn. Nu har dna-undersökningar avslöjat vem barnet var.

Den vita pilen visar var i kistan byltet låg. Personerna som lade det där täckte det med örter och växter, som skulle dölja stanken från biskopens lik.

© Lund University/Gunnar Menander

Först antog forskarlaget att personer utan anknytning till biskopen hade lagt det dödfödda barnet i kistan. På 1600-talet var det för troende oerhört viktigt att deras barn blev döpta innan de dog, så att de kunde bli begravda i vigd jord – annars fick de inte komma in i himmelriket.

Desperata föräldrar kunde därför ha lagt sitt dödfödda barn i biskopens kista – i hopp om att det skulle följa honom till Edens lustgård. Men forskarna hade fel.

© Lund University/Gunnar Menander

Biskopens släkt dog ut

Analyser av dna visar att pojken med stor sannolikhet var Peder Winstrups barnbarn. Byltets placering under biskopens ben tyder på att föräldrarna flera år senare har tagit sig in i kryptan, där de öppnat sarkofagen och hastigt stoppat in kroppen.

Biskop Winstrup kom därefter att vila tillsammans med barnbarnet, vars död innebar att släkten dog ut. Sonen Peder Pedersen Winstrup fick nämligen inga fler barn. Biskopen hade även två döttrar, men de lämnade inte efter sig några barn.

Se videon om skanningen av byltets innehåll: