Mysteriet med den danska bronsåldern är löst

I många år har forskarna undrat hur man kunde tillverka brons i det metallfattiga Danmark. I en ny, omfattande studie har man funnit svaret.

Genom att ta prover från yxhuvuden har forskarna kommit fram till hur danskarna kom över brons på bronsåldern.

© Wolfgang Sauber/Wikipedia Commons

För cirka 4 000 år sedan började bronsåldern i Danmark, men i den danska naturen finns varken tenn eller koppar, de metaller som behövs för att tillverka bronsföremål.

Därför har det varit en gåta hur danskarna lyckades skapa alla bronsföremål som har återfunnits från perioden.

Betalade med bärnsten

Nu har en forskargrupp vid Aarhus Universitet tagit prover av 210 fynd från tidig bronsålder, mestadels yxhuvuden, och slutligen kommit fram till varifrån danskarna fick metallen.

”Det mesta kom från malmgruvor i Slovakien, en ansenlig del från Brittiska öarna och lite grand från Inndalen i Alperna”, säger arkeologen Heide Wrobel vid Aarhus Universitet, som är medförfattare till studien.

Forskarna tror inte att danskarna själva reste till Slovakien, utan att metallen levererades av mellanhänder i Nordtyskland. Danskarna betalade med bärnsten, som var en eftertraktad handelsvara.

Följ bronsens väg genom Europa:

Karta över förmodade handelsförbindelser i Nordeuropa kring år 2000 före Kristus.

Vapen smältes ner

Studierna visar också att de allra flesta föremålen inte göts med tackor. I stället smälte man ner vapen.

Danskarna kunde till exempel köpa yxor i England, som de sedan smälte ner till nya yxor för att sätta sin egen prägel på dem. Det tyder på att yxan inte bara var ett bruksföremål, utan nära knutet till ägarens identitet.