Nicolas Weydert, Inrap
Mor och son begravda hållande varandra i hand

Mor och hennes lilla barn höll varandra i handen i döden

På en nyupptäckt medeltida kyrkogård har arkeologerna gjort ett mystiskt fynd: Tre mödrar har begravits med sina barn. I en av gravarna höll mamman sitt lilla barn i handen.

Under en utgrävning i Marseille i samband med bygget av en ny skola har arkeologer från Frankrikes nationella institut för preventiv arkeologisk forskning funnit en tidigare okänd kyrkogård från medeltiden.

Kyrkogården innehåller tre dubbelgravar, i vilka en vuxen kvinna och ett ungt barn, sannolikt en mor och hennes barn, begravts tillsammans.

Arkeologerna kan se att den vuxna och barnet begravts under samma period, och att de lagts till vila med stor ömhet och tillgivenhet. I en av gravarna håller mamman och barnet till och med varandra i handen.

Många barngravar

Kyrkogården har använts mellan 600- och 900-talet, men dubbelgravarna är alla från 600- och 700-talet.

De begravda i dubbelgravarna är förmodligen från dåtidens medelklass. De är begravda i likkläder med enkla smycken av koppar, brons och järn. Stilen är typisk för den merovingiska perioden i Frankrike, cirka 550–751.

Arkeolog undersöker barngrav Frankrike

En fransk arkeolog undersöker en av de många barngravarna i området.

© Nicolas Weydert, Inrap

Arkeologerna fann totalt 95 gravar på kyrkogården, och många var barngravar.

De flesta hade begravts i mycket enkla gravar. De bestod i regel av en grop i marken på ett underlag av sten, och brädor hade använts för att försluta graven. Brädorna är borta, men fragment av trä har hittats på flera av skeletten.

Begravningsmetoden gjorde det möjligt att öppna gravarna igen för att lägga ner fler kroppar i samma grav. Det är intressant att gravarna inte tycks ha plundrats, trots att det har varit enkelt att öppna gravarna.

Undersökningarna tyder även på att området ursprungligen har varit en gravhög, så gravarna måste ha varit väl synliga i samhället. Eftersom arkeologerna även kunde se att de döda kropparna placerats med stor noggrannhet och med stor omsorg, tyder det på en lokal kultur som värnade om sina döda.

Gravar med större barn och mödrar är ovanliga

Dubbelgravar med mödrar och små barn är kända ända från stenåldern. Både i Danmark och Nederländerna har man till exempel hittat gravar från omkring 4000 före Kristus, i vilka mödrar begravts med sina spädbarn, sannolikt för att båda dött i samband med förlossningen. Men gravar där kvinnor begravts med äldre barn är betydligt ovanligare.

Arkeologerna vet ännu inget om hur de döda i dubbelgravarna avlidit. De kan ha dött samtidigt av till exempel sjukdom, men det är inte osannolikt att antingen mödrarna eller barnen har dött först, och att gravarna sedan öppnats, så att de skulle kunna begravas tillsammans. De anhöriga har då omsorgsfullt lagt de döda hand i hand.

Mor och son begravda hållande varandra i hand

Det är ovanligt att hitta mödrar som begravts med äldre barn, som är fallet i det nya franska fyndet.

© Nicolas Weydert, Inrap