Saša Denegri & Robert Kramarić
Kroatien dykare

Minröjare fann fartyg från antiken med imponerande last

På den outforskade havsbottnen hittade en grupp minröjare plötsligt ett 2 200 år gammalt handelsfartyg med en enorm last. Upptäckten kan vara det första steget mot ett ökat samarbete mellan militären och arkeologerna.

Ett team bestående av kroatiska och italienska soldater skulle träna minröjning utanför Kroatiens kust, men hittade i stället ett av de äldsta fullt bevarade skeppsvraken i östra Adriatiska havet.

Vraket har hittats i det kroatiska öhavet, nära den lilla ön Šćedra, söder om ön Hvar, meddelade landets ministerium för kultur och media i ett pressmeddelande. Fartyget har aldrig tidigare upptäckts och innehåller en enorm last av antika amforor från 200-talet före Kristus.

Fyndet gjordes i samarbete med ett långvarigt samarbete där kroatiska dykare under de senaste åren har arbetat från italienska minröjningsfartyg som är anslutna till Nato.

Kvarlämnade minor är ett problem i Kroatien. Under det kroatiska självständighetskriget 1991–95 beräknas kroaterna och serberna ha lagt ut sammanlagt cirka två miljoner minor i landet, ofta utan någon större plan. Efter år av arbete har de flesta av dessa minor nu avlägsnats, men man uppskattar att mer än 17 000 fortfarande ligger dolda i landskapet och under vattnet längs kusterna.

Illyrierna ville dricka romerskt vin

Militära dykare använder sig av samma utrustning som undervattensarkeologer, inklusive fjärrstyrda undervattensfarkoster, så det är kanske inte så förvånande att de under sin utbildning plötsligt upptäckte något mycket ovanligt på havsbottnen.

Undervattensarkeologer från det kroatiska ministeriet för kultur och media samt universitetet i Split kallades in för att genomföra dykningar. De konstaterade att det rör sig om ett välbevarat vrak på 50 meters djup. Utifrån de många amforor som ingick i lasten kunde arkeologerna fastställa att fartyget härrör från 200-talet före Kristus.

Kroatien dykare

Här syns några av de många amforor som dykarna har hittat. Vad som ska ske med vraket och dess last har ännu inte beslutats.

© Saša Denegri & Robert Kramarić

Varifrån fartyget kom är osäkert, men en trolig gissning är att det var från romarriket. Området i nuvarande Kroatien styrdes av illyrierna på 200-talet före Kristus. Nya fynd från 2012 har visat att det förekom handel mellan Illyrien och romarriket och att illyrierna tog emot mycket vin från romarna. Vinet transporterades i amforor som de som just hittats.

Fyndet var överraskande när det publicerades för elva år sedan, eftersom de båda rikena hade en spänd relation som ledde till stora krig från 229 före Kristus. Det illyriska riket föll slutligen till Rom år 168 före Kristus.

Militären samarbetar med arkeologer

Det framgångsrika gränsöverskridande samarbetet mellan militären och arkeologer, som inkluderade användning av militär sonar- och kamerautrustning, ses också som en möjlighet att involvera fler delar av det kroatiska försvaret i det arkeologiska arbetet.

Bevarandeavdelningen vid det kroatiska ministeriet för kultur och media har för avsikt att förse militären med information om befintliga och potentiella arkeologiska fyndplatser som militären skulle kunna hjälpa till att utforska.