Mini-terrakottaarmé utgrävd i Kina

Nytt fynd visar hur de kinesiska kungligheter som inte hade resurserna eller makten att efterlikna kejsar Qins mäktiga terrakottaarmé ändå fick en armé med sig i graven – om än i något mindre skala.

Miniatyrarmén bestod av bland annat 49 kavallerister och 300 soldater.

I östra Kina har arkeologer funnit en cirka 2100 år gammal grav fylld med små lerfigurer.

Det imponerande fyndet består av omkring 500 figurer – soldater, hästar och vilda djur. Figurerna är placerade i ett miniatyrfort, komplett med vakttorn, spannmålsförråd och till och med en teater.

Kungligheter ville ha egen gravarmé

Fyndet påminner om den terrakottaarmé som 1974 upptäcktes utanför staden Xi'an. Den armén består av mer än åttatusen statyer i naturlig storlek och betraktas som ett av de största arkeologiska fynden i Kina.

Soldaterna skulle bevaka den kinesiske kejsaren Qin Shi Huangs grav och skydda honom i nästa liv. Kejsar Qin avled år 210 före Kristus, och det nya fyndet understryker att andra kinesiska kungligheter lät sig inspireras av Qins imponerande grav.

Liksom Qins armé är figurerna i det nya fyndet gjorda av bränd lera, men de är endast omkring trettio centimeter höga. De är trots det väldigt detaljerade och har bland annat vapen, rustningar och hjälmar, som stämmer med utrustningen under Handynastin, som graven anses härröra från.

Järnvägsbygge har förstört mausoleum

Utifrån figurernas placering tror arkeologerna att det egentliga mausoleet, som sannolikt uppfördes åt en prins, måste ha uppförts i närheten.

Äldre människor i trakten har dock berättat att en gravhög i området nära de nya utgrävningarna avlägsnades på 1960-talet för att ge plats åt en ny järnväg. Arkeologerna antar därför att mausoleet i dag är antingen fullständigt förstört eller omöjligt att komma åt.