Människor var kannibaler för 10 000 år sedan

Märken efter människotänder och stenredskap på människoben får forskarna att hävda att människor på stenåldern var kannibaler. Benfragmenten hittades i en grotta i Spanien.

Brutala bitmärken, märken från stenredskap och brännmärken på människoben.

Det är några av de tecken som en grupp arkeologer använder som bevis för att människor som för 10 000 år sedan levde i nuvarande Spanien var kannibaler.

Arkeologerna har undersökt 30 människoben som de hittat i Santa Maira-grottorna i östra Spanien. Benen har konstaterats vara 9 000–10 000 år gamla.

Köttet skars av med stenredskap

Forskarna vet fortfarande inte om människor på äldre stenåldern, en tidsperiod som ingår i jägarstenåldern, slaktade och åt sina egna som ett led i en begravningsritual eller om det gjordes i brist på annan mat.

Oavsett hur det ligger till med den saken har forskarna hittat spår av stenredskap på människoben, vilket tyder på att benen har brutits loss från varandra och att köttet och organen har avlägsnats från den döde.

Dessutom har de hittat tandmärken från människor, som skiljer sig från rovdjur på så vis att de lämnar efter sig dubbelbågiga punkter, isolerade trekantiga hål och ytliga linjära märken.

Tydliga spår

Ben som har utsatts för kannibaliska beteenden uppvisar ofta flera karakteristiska kännetecken.

Samtliga 30 benfragment från Spanien uppvisar spår av kannibalism, däribland tydliga tandmärken och spår av stenredskap.

Studien av benen utgör det första beviset på kannibalism i länderna kring västra Medelhavet.