Kung bekämpade avgudar med latriner

Fyndet av ett avträde från tiden före vår tideräkning bekräftar Bibelns berättelse om att avgudar bekämpades med latriner.

Templet i Lachish var inbyggt i stadsporten. Där fann man detta avträde.

© Israel Antiquities Authority, Getty Images

Gamla testamentet innehåller en dramatisk berättelse om hur en av israeliternas kungar fick sina soldater att bekämpa avgudadyrkan:

”Baals altare rev de ner, ja, de rev hela baals­templet och gjorde det till avträde”, berättar Andra kungaboken.

Nu har israeliska forskare hittat en av de hånade latrinerna i ruinstaden Lachish sex mil sydväst om Jerusalem.

Invånarna tillbad bland annat guden Baal.

© Israel Antiquities Authority, Getty Images

Judarna slutade med polyteism

På bronsåldern tillbad befolkningen i Kanaans land (dagens Israel och Palestina) många gudar och gudinnor men med tiden utvecklades israeliternas tro i monoteistisk riktning med Jahve som enda gud. Invånarna i Lachish ville inte frivilligt överge sina gudar. Först när en stor armé forcerade stadens tjocka murar kapitulerade de.

En toalettsits sattes upp i guden Baals tempel. Arkeologernas jordprover visar dock att ingen använde den, utan tilltaget var symboliskt.

Istället murades ingången till Baaltemplet igen. När en assyrisk kung intog Lachish år 701 före Kristus förstörde han templet.

Tidslinje:

  • 1400–930 f.Kr.: Israeliterna tillber många gudar, främst Baal.

  • 930–597 f.Kr.: Monoteismen breder ut sig.

  • 539 f.Kr.: Efter slaveriet i Babylon enas israeliterna om en gud.