Archaeograph
skelett ryttarkrigare tyskland

Krigare från Europas dunklaste tid hittad

En grupp arkeologer har grävt ut en krigare från tidig medeltid, då romerska riket nyligen kollapsat och kaos rådde i Europa.

En spektakulär krigargrav från tiden kring romerska rikets fall har dykt upp i Nordendorf nära den sydtyska staden Augsburg.

I graven fann arkeologerna en ryttarkrigare med svärd, lans, sköld och seldon till en häst som låg begravd intill. Fynden får forskarna att sluta sig till att graven är från perioden 400–600-tal.

”Ofattbart spännande fynd”

”Även tre odekorerade kors av bladguld i graven är intressanta. Förutom det rena metallvärdet är de ett tecken på kristendomens utbredning”, berättar konservatorn Mathias Pfeil på Bayerns kontor för forntidsminnen.

Konservatorn kallar graven ett ”ofattbart spännande fynd”, som kan komma att ge svar några av de frågor som forskarna hittills inte kunnat besvara på grund av bristen på skriftliga källor från detta kapitel av Europas historia.

ryttarkrigare tyskland

Ryttarkrigaren låg fullt beväpnad i graven med bland annat ett romerskt långsvärd av typen spatha vid sin sida. Tvärs över krigarens mage låg ett germanskt svärd av typen sax, som användes i närstrid.

© Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

En tid av ständiga krig

Enligt arkeologerna beboddes området där graven ligger av alemannerna, en sammanslutning av västgermanska stammar.

På 300-talet intog alemannerna området efter det att limes, romarnas gränsmur mot norr, fallit.

Under de följande åren anföll de gång på gång romarnas försvagade imperium, vars västra del gick under år 476. Imperiets kollaps kastade ut Europa i en kaotisk tid med ständiga krig, som bland annat ledde till att alemannerna inlemmades i frankerriket.

Den döde tillhörde eliten

Enligt arkeologerna tyder allt på att ryttarkrigaren tillhörde områdets elit, för bland hans gravgåvor fanns även ett vackert dekorerat bronsfat och en bronskanna, som man sällan hittar norr om Alperna.

Båda två måste enligt experterna ha importerats från Egypten. De visar därmed att vissa grupper i Europa, det stora kaoset till trots, fortfarande hade internationella kontakter.

Krigaren kan ha införskaffat föremålen via långdistanshandel. Det kan dock också vara så att han stal dem i samband med ett fälttåg eller fick dem som en del av sin lön efter att ha tjänstgjort som militär.