Photo by Volker Minkus, Copyright: Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern
Tollense, bronzealder, slag

Krigare förlorade sina verktyg i brutal strid

För 3 250 år sedan utkämpades Europas första kända slag i norra Tyskland. Nu har forskarna hittat en av krigarnas personliga ägodelar.

Trettioen metallföremål som hittades vid floden Tollense i norra Tyskland åren 2016 och 2018 har gett forskarna nya kunskaper om bronsålderns mest gåtfulla slag.

Föremålen, bland annat en syl, en kniv och mejslar av brons, låg i en hög cirka 300 meter från bron där forskarna tror att slaget började för 3 250 år sedan.

Enligt professor Thomas Terberger vid universitetet i Göttingen tillhörde föremålen troligen en och samma man. På samma plats låg nämligen även två bronscylindrar, som forskarna antar kommer från en ”verktygslåda”.

”Vi tror att lådan – som var gjord av antingen läder eller trä, som har ruttnat bort – hängde i mannens bälte”, säger Terberger till VÄRLDENS HISTORIA.

År 2018 besökte VÄRLDENS HISTORIA forskarna i Tyskland och spelade in en kort video om slagfältet vid Tollense. Du kan se den här:

Intervju med arkeologen Detlef Jantzen, en av de främsta krafterna bakom utgrävningarna vid Tollense.

Fynd stöder teori om slaget

Lådor av det här slaget, med samma typ av bronscylindrar, har arkeologerna tidigare bara hittat i gravar i Frankrike och södra Tyskland, över 60 mil från Tollense.

Fyndet stöder därför en av forskarnas teorier om slaget, nämligen den att en stor handelskaravan söderifrån angreps vid floden av krigare från trakten.

Hittills har arkeologerna hittat ben från drygt 140 unga män på fyndplatsen, men de tror att tusentals män deltog i slaget.

”Verktygens ägare var troligen en krigare, men personen kan också ha haft erfarenhet av metallarbete”, säger Terberger.

Bronsskrot användes som valuta

I krigarens låda låg även skrot i form av delar av trasiga bronsföremål. Enligt Terberger kan de ha använts som pengar, eftersom det värdefulla bronset enkelt kunde smältas om.

Arkeologerna hoppas snart kunna fortsätta sitt fältarbete.

”Under de närmaste åren kommer vi utan tvivel att få se fler spännande resultat från slagfältet”, säger Terberger.