University of Tübingen & University of Freiburg

Klimatförändringar avslöjar 3 400 år gammal stad

Torka kan vara arkeologernas bästa vän. På botten av den uttorkade floden Tigris i Irak dolde sig en storstad uppförd av forntidens bortglömda stormakt.

Den mäktiga floden Tigris i Irak torkade ut 2018. På flodbottnen uppenbarade sig en forntidsstad, men arkeologerna hann knappt gräva ut något, innan vattenmassorna täckte staden igen.

När torka i år på nytt fick floden att krympa till nästan ingenting, stod arkeologer från de kurdiska arkeologiska myndigheterna dock redo. Med hjälp från universiteten i Freiburg och Tübingen i Tyskland sattes arbetet igång omgående.

Det har nu gått att slå fast att det rör sig om en 3 400 år gammal stad från det så kallade Mitanniriket (1500–1350 f.Kr.), som omfattade södra Turkiet, stora delar av Syrien samt norra Irak. Staden hade bland annat ett palats, sju meter höga stadsmurar och en enorm lagerbyggnad.

Man hittade dessutom åtskilliga lertavlor med inskriptioner, som förhoppningsvis kan avslöja mer om den begravda staden.

Oerhört välbevarade murar och lertavlor

© University of Tübingen & University of Freiburg

Slam skyddade

Staden har i mer än tre årtusenden skyddats under ett tjockt lager slam.

© University of Tübingen & University of Freiburg

Unika lertavlor

Brevpapper förekom inte i Mitanni. I stället skrev invånarna på lertavlor. Arkeologerna har hittat åtskilliga välbevarade sådana – många av dem ligger fortfarande i de höljen av lera som skyddade breven under transport.

© University of Tübingen & University of Freiburg

Fynden framtidssäkras

Vattennivån i Tigris och Mosuldammen har stigit igen. Arkeologerna hann skydda forntidsstaden under presenningar, innan de lämnade platsen.

Kemune var en storstad

Forntidsstaden ligger i Kemune – en kurdisk stad vid den sjö som bildades efter uppförandet av Mosuldammen 1984. Sjön dämmer upp Tigris för att producera elektricitet.

Doktor Hasan Qasim från de kurdiska arkeologiska myndigheterna berättar om det spektakulära fyndet:

”Utgrävningen avslöjar att staden har varit ett viktigt centrum i Mitanni.”

Innan vattnet kom tillbaka igen lyckades arkeologerna skydda de gamla ruinerna med presenningar, så att det går att fortsätta utgrävningen nästa gång Tigris tillåter det.