Shutterstock
Panda mot bakgrund av bambu

Kinesisk kejsare begravdes med panda

Ett välbevarat pandaskelett har hittats i den kinesiske kejsaren Wens gravkomplex. Pandan var ett av många djur som skulle göra kejsaren sällskap i livet efter detta.

Under utgrävningen av en grav tillhörande den kinesiske kejsaren Wen gjorde forskarna en ovanlig upptäckt.

Djupt inne i gravens inre hittade de ett komplett och mycket välbevarat skelett av Kinas populära nationaldjur, jättepandan, enligt China Archaeological Network.

Kejsar Wen levde från 202 f.Kr. till 157 f.Kr. och redan då hade pandan stor symbolisk betydelse för kineserna. Redan under Xizhou-dynastin, som regerade mer än 500 år före Wen, betraktades den bambutuggande björnen som en bild av styrka i nivå med tigern.

Kejsar Wen ansågs också vara en kraftfull kejsare.

Han är särskilt ihågkommen för sina reformer som gynnade hela nationen. Till exempel lättade Wen på skatterna, mildrade straffen och införde en form av social välfärd, som inkluderade donationer av vin, kött och spannmål till de gamla i imperiet.

Reformerna medförde stabilitet och Wens regeringstid präglades av fred och välstånd.

Kejsaren själv levde enligt uppgift anspråkslöst och tog avstånd från sina föregångares pompa och ståt.

Han avstod till exempel från att bygga en lika dyr och prålig grav som flera tidigare kejsare. Istället lät han hugga in sin sista viloplats i ett berg nära Xi'an, [[Kinas] huvudstad vid den tiden.

Vilda djur följde med kejsaren i livet efter detta

Wens personliga blygsamhet hindrade dock inte hans överlevande från att fylla hans grav med dyrbara gravgåvor för användning i livet efter detta.

Ryggkotor från panda i grått

Benen i Wens grav är det enda kompletta pandaskelett som hittats i en kejserlig grav.

© Chinese Institute of Archaeology

I kejsarens utrustning ingick mer än 1000 keramiska figurer och bronsornament för hästar och vagnar.

Dessutom följde ett stort zoo med kejsaren i döden. Förutom pandaskelettet hittade arkeologerna tigrar, jakar och tapirer.

Forskarna tänker analysera djurets ben. De hoppas bland annat kunna ta reda på var pandan levde och vad den åt.

Pandapopulationen har minskat avsevärt sedan Wens tid, och forskarna hoppas att den nya kunskapen kan bidra till att kartlägga den utsatta artens öde.