Inner Mongolia Autonomous Region Institute of Cultural Relics and Archaeology

Kejsarpalats upptäckt nära uråldrig helgedom

På 1980 upptäckte man i Kina resterna av en kultplats, som är mer än 1 500 år gammal. Nu har utgrävningen inletts.

Arkeologer är i full färd med att gräva ut en mer än 1 500 år gammal helgedom i landets nordligaste provins nära gränsen till Mongoliet.

Området var enligt forskarna en helig plats under perioden 430–490 efter Kristus, då norra Weidynastin (386–534 efter Kristus) regerade över norra Kina.

”Det är första gången vi här i Kina har grävt ut en kejserlig kultplats tillhörande norra Weidynastin. Vi har även funnit resterna av ett kejsarpalats, som kejsaren kunde bo i, när han reste från huvudstaden för att besöka platsen. Palatset har legat i helgedomens nordvästra hörn”, säger Zhang Wenping, chef för det regionala institutet för kulturella fynd och arkeologi, till den engelskspråkiga kinesiska tidningen Global Times.

Arkeologer är i färd med att gräva ut den gamla kejserliga helgedomen i Kina.

© Inner Mongolia Autonomous Region Institute of Cultural Relics and Archaeology

Känd kejsare besökte helgedomen

Sammantaget har helgedomen täckt en yta av cirka 10 000 kvadratmeter, säger Zhang.

Än så länge har arkeologerna grävt ut ett område på cirka 1 300 kvadratmeter, men de har redan en bra uppfattning av hur helgedomen måste ha sett ut.

”Nästa steg för oss är att ta reda på hur vissa delar av platsen har varit inredda”, förklarar Zhang Wenping.

Historiska dokument bevisar att kejsar Xiaowen besökte platsen i samband med en religiös ceremoni år 494, då han tillbad den gudomliga himlen.

Arkeologerna har lokaliserat den byggnad som kejsaren tros ha använt.

Fynd av krukskärvor på platsen vittnar om att de sannolikt ingick i offren.