Kapplöpning med tiden: Arkeologiska skatter försvinner när isen smälter

I 6000 år har föremål från forna tiders skandinaver ligget skyddade under stora norska istäcken. Nu hotar högre temperaturer dock att bryta ned de arkeologiska skatterna.

Varje år i augusti och september gräver arkeologer i de norska bergen i Oppland.
© Johan Wildhagen

När isen på bergstopparna i det norska fylket Oppland smälter blottar den samtidigt mängder av uråldriga artefakter, som legat dolda i tusentals år.

Föremålen omfattar bland annat pilspetsar, skidor och en kjortel och är upp till 6000 år gamla, och eftersom de legat så många år under isen är de synnerligen välbevarade.

Tiden är knapp

Sedan 2006 har norska arkeologer från forskningsprojektet Secrets of the Ice sökt igenom bergsområdet, och hittills har de hittat över 2000 föremål.

”I glaciärbergen kan man hitta nästan vad som helst”, säger en av forskarna bakom projektet till det amerikanska nyhetsmediet Newsweek.

För arkeologerna är det emellertid avgörande att de föremål som den smältande isen blottar hittas och konserveras så snabbt som möjligt.

När den skyddande isen väl är borta inleds den nedbrytningsprocess som den metertjocka isen har satt på paus i tusentals år.

Fynden leder till nya rön

De många fynden bidrar med nya kunskaper om hur de tidiga skandinaverna levde.

Till exempel visar dateringarna av fynden att de inte är jämnt fördelade över tid, utan i stället är fördelade slumpvis under perioden från år 4000 före Kristus och fram till 1950-talet.

Det framgår i en nyligen publicerad artikel i tidskriften The Royal Society Publishing.

En lång rad av fynden härrör exempelvis från åren 536–660 efter Kristus.

Det var en tid då temperaturen på norra halvklotet föll, och det fick allvarliga konsekvenser för böndernas skördar.

De var därför tvungna att jaga renar på de snötäckta bergstopparna, och det är bland annat deras föremål som nu tittar fram under isen.

Få en skymt av arkeologernas arbete här: