Judar mördades och kastades i brunn

En rad skelett som påträffats i staden Norwich härstammar troligen från en massaker utförd på medeltiden.

Experter tror att de 17 skelett som man hittade i en brunn år 2004 är kvar­levorna av en grupp mördade judar.

Under byggandet av ett köpcenter i Norwich, 15 mil nordöst om London, gjorde byggarbetare år 2004 ett obehagligt fynd. På bottnen av en 800 år gammal brunn fann de 17 skelett efter elva barn och sex vuxna. Och fyndet kan vara ännu mer skrämmande än man först anade. Mycket tyder nämligen på att skeletten kommer från en grupp judar som har mördats eller tvingats att begå självmord.

Undersökningarna, som letts av Sue Black, professor i rättmedicin och antropologi vid University of Dundee, visar att de vuxna kastats huvudstupa ned i brunnen. Sedan slängdes barnen, som var i åldrarna två till 15 år, ned och landade därför ovanpå de ­vuxnas kroppar.

Judar från samma familj

Skeletten visade inga tecken på spetälska, tuberkulos eller andra sjukdomar, som var fruktade under medeltiden, vilket skulle ha kunnat förklara den ovanliga ”begravningen”. Däremot visar DNA-analyser av sju av offren att minst fem av dem tillhörde samma familj, och att de var av judisk härkomst.

Forskarna tror att personerna mördats under någon av medeltidens judeförföljelser i England. Skeletten är från 1100- eller 1200-talet, då Norwich hade en stor judisk befolkning. Som på många andra platser i Europa var de engelska judarna avskydda av många kristna för att de hade en annan tro och dessutom levde på att låna ut pengar.