Shutterstock

Jägarfolk odlade bananer på terrasser

Arkeologer har funnit spår efter bananodling på en australisk ö. Fyndet vänder upp och ner på forskarnas syn på kontinentens urbefolkning.

Ny forskning vid Australian National University avslöjar att urbefolkningen i Australien inte levde uteslutande som jägare och samlare, som forskare hittills har trott.

En arkeologisk undersökning på den nordaustraliska ön Mabuyag har visat att invånarna på ön för cirka tvåtusen år sedan odlade bananer.

Forskarna fann spår efter konstgjorda terrasser på öns sluttningar. Frågan var vad terrasserna hade använts till.

Jordprover visade tydliga tecken på ”en intensiv odling av bananer i form av avlagringar av stärkelsegranulat, mikrofossil av bananplantor samt träkol”, konstaterar forskarna i studien.

Australiska arkeologer gör stor upptäckt

Vetenskapen har i åratal utgått från hypotesen att den ursprungliga befolkningen i Australien levde uteslutande som jägare och samlare. Upptäckten av ett uråldrigt lantbruk vänder nu upp och ner på den bilden.

© ANU

Lantbruk bedrevs på ö

En grupp australiska arkeologer har funnit spår av att de infödda på den nordaustraliska ön Mabuyag odlade bananer för 2 000 år sedan.

© ANU

Forskare med särskild anknytning

Arbetet med att kartlägga bananodlingen leddes av Robert Williams, som är ättling till ett av Australiens urfolk.

© ANU

Terrasser avslöjade odlingen

På öns sluttningar fann forskarna ett antal konstgjorda terrasser. Jordprover visar att de användes för att odla bananer.

Bananer kompletterades med havsdjur

Ett kol 14-prov av träkolen ger en ungefärlig tid för odlingen och visar att den ägde rum för mellan 2 145 och 1 930 år sedan.

Dateringen ifrågasätter den etablerade uppfattningen att de ursprungliga invånarna i forntidens Australien levde enbart på mat de samlade eller jagade.

Andra studier har på senare år visat att de ursprungliga australierna fick rikligt med proteiner från fisk, sirendjur och sköldpaddor.

Ledaren för den nya studien, arkeologen Robert Williams, konstaterar att kosten hos forntidens australier var av ”synnerligen hög kvalitet”.

Slutsatsen strider mot forskarnas tidigare uppfattning att invånarna åt en ensidig kost.